Novice

Objavljen predlog Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS

Pripomoček za društva, ki organizirajo prireditve ali druge dogodke

Občina Logatec in Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija sta v juniju v Logatcu izvedli študijski krožek z naslovom Organizacija prireditev in drugih dogodkov. V okviru krožka smo pripravili Pripomoček oz. opomnik za organizatorje prireditev, ki je lahko v pomoč tudi drugim društvom pri načrtovanju in izvajanju prireditve ali dogodka.

Sprememba javnega razpisa

4. javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe

Slovenski med

Zakaj je med zdrav in zakaj je najbolj zdravo uživati slovenski med kontrolirane kakovosti

Preverite aktualne razpise

Ministrstva, Zavod RS za zaposlovanje, SPIRIT,.. imajo odprte razpise za podjetj ain posameznike

Kovine in zlitine, uporabljene v materialih in izdelkih v stiku z živili – praktični vodnik za proizvajalce in pripravljavce predpisov

Nacionalni glasnik digitalne tehnologije

Objavljen javni poziv zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo za nacionalnega glasnika digitalne tehnologije na področju e-vključenosti

Vse novice...