Ministrstvo za infrastrukturo je potrdilo, da je med večjimi projekti, ki jih pripravlja DRSI tudi ureditev kolesarskega omrežja Severne Primorske v skupni dolžini 170 kilometrov. Investicijski projekt zajema 13 občin, in sicer: Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno, Idrija, Kanal, Brda, Nova Gorica, Šempeter–Vrtojba, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko, Ajdovščina in Vipava.

DRSI bo letos izdelala elaborat začasne prometne ureditve za vzpostavitev začasnega vodenja kolesarskega prometa po povezavah državnega kolesarskega omrežja Severne Primorske in izvedla označitev kolesarskih povezav na terenu. Začetek izvedbe označitve kolesarskih povezav je odvisen od sklenitve sporazumov z vsemi upravljavci infrastrukture, po kateri bodo kolesarske povezave potekale.

Vlaganje v kolesarsko infrastrukturo pa se bo izvajalo tudi preko Dogovora za razvoj regij (DRR) v katerem je predvideno, da se bo v kolesarsko infrastrukturo Severne Primorske vložilo skupaj 14.581.091,94 eur do leta 2020. Koordinator projekta katerega vodilni partner je DRSI bo za območje regije Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija.

Trenutno je DRR v postopkih preverjanja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehmologijo, ki pa ga bo po preverbi administrativnih pogojev poslal pristojnemu ministrvu - MzI.

Tako se uspešno nadaljuje projekt, ki ga je v letu 2013 in z zaključkom 2015 zastavila ICRA oz. Andreja Trojar Lapanja, koordinatorka za okolje in prostor v Mrežni regionalni razvojni agenciji. S postavitvijo temeljev - usklajenih kolesarskih povezav v regiji in vzpostavljenim dialogom med občinami, DRSI in ICRO, je mogoče pridobiti EU sredstva za investicije v sklenjeno državno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske.