Tematski področji:

  • Povezanost (dobro upravljanje in vodenje, trajnostni gospodarski razvoj, okoljska trajnost…)
  • Raznolikost (medkulturno sodelovanje, vloga medijev, mednarodno znanstveno sodelovanje, izobraževanje in usposabljanje…)

 Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic SEP, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.

Prijavite lahko projekte v vrednosti do 15.000 EUR, sofinancira se do 50% upravičenih stroškov

Rok prijave: ‎8‎.‎5‎.‎2018

Več na tej povezavi.