Najava javnega razpisa za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme Goriške statistične regije za šolsko/študijsko leto 2018/2019

 

Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v Goriški statistični regiji, ki dodeljujejo ter izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski ter podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2018/2019.

 

Več informacij dobite na spodnji povezavi:

 

https://www.podjetniski-portal.si/e-publikacije/79571-Najava-javnega-razpisa-za-izbor-projektov-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-v-okviru-Regijske-stipendijske-sheme-Goriske-statisti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=msp