Občina Idrija je partner v projektu City Centre Doctor, ki je podprt s strani programa URBACT III, transnacionalnega programa Evropske unije za spodbujanje celostnega trajnostnega razvoja mest, Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija pa sodeluje kot zunanji izvajalec. Projekt se po poučnih študijskih obiskih, različnih akcijah in pripravi Integriranega akcijskega načrta, bliža koncu.

Integrirane akcijske načrte je vseh 10 partnerjev v projektu predstavljalo 21. in 22. marca v italijanskem mestu San Donà di Piave, ki je kot vodilni parter organiziralo zaključno konferenco. Namen te konference je bil predstaviti napredek partnerskih mest v projektu City Centre Doctor pri analizi problemov in izzivov v njihovih mestnih središčih, in sodelovanje pri razvoju inovativnih načinov in ukrepov za oživitev le teh.

Tudi Idrija je predstavila integriran akcijski načrt, ki je nastal v sodelovanju z URBACT lokalno skupino in vsebuje akcije v okviru glavnih ciljev. Glavni cilji so s področja urbanega pohištva in mobilnosti, spodbujanja trgovcev v mestnem središču in grajenja skupnosti. Različni predlogi so bili zbrani že na dogodku Idea cafe v začetku leta 2017, ki ji bil odprt za širšo javnost. Natančneje pa se je cilje in akcije izoblikovalo oziroma izbralo na srečanjih URBACT lokalne skupine in jih razvilo s poznavanjem dobrih praks partnerskih mest v projektu in znanja pridobljenega na študijskih obiskih.

Dan po finalni konferenci, 23. marca 2018, se je vseh 10 mest srečalo še zasebno, da so opredelili možne scenarije nadaljnjega sodelovanja. Skupaj želijo doseči, da se izkušnje in partnerstva sklenjena v sklopu projekta City Centre Doctor ne končajo sočasno s koncem evropskega sofinanciranja s strani URBACT. V času trajanja je bilo ugotovljenih veliko podobnosti med mesti in sklenjena številna sodelovanja oz. najdene priložnosti za sodelovanja v prihodnosti. Cilj vseh mest je, da se prizadevanja za oživitev mestnih središč nadaljujejo in da se le ta oživijo po participativnih in trajnostnih pristopih.