Spoštovani,

Občina Cerkno pripravlja Celostno prometno strategijo (CPS), ki bo podlaga za dolgoročni proces trajnostnega načrtovanja prometa in za pridobivanje sredstev za izvedbo posameznih ukrepov s področja trajnostne mobilnosti. Izvajanje ukrepov, ki jih bo določila CPS, bo imelo vpliv na vaše življenje in mobilnost, zato je izjemnega pomena, da pri njeni pripravi sodelujejo občanke in občani.

Prva javna razpravaje kot posvetovalno srečanje  pripravljavcev CPS, občinske uprave, ključnih deležnikov ter vseh zainteresiranih občank in občanov potekala v četrtek, 5. aprila v Večnamenskem centru Cerkno, na Bevkovi 22, v Cerknem.

V okviru priprave strategije je izdelana analiza stanja in različni scenariji razvoja mobilnosti v občini Cerkno, oboje je bilo predstavljeno na nedavni javni razpravi. Sedaj je na vrsti oblikovanje vizije razvoja mobilnosti in pri tem je ključno tudi sodelovanje občanov.

Vljudno vabljeni na naslednjo javno razpravo, ki bo hkrati delavnica za oblikovanje vizije razvoja mobilnosti za Celostno prometno strategijo in  bo potekala 9. maja, s pričetkom ob 17.30 uri, v Osnovni šoli Cerkno.

Več o Celostni prometni strategiji tudi na informativni zloženki: PRIPONKA

Vabljeni!

Občina Cerkno in pripravljalci CPS: LOCUS d.o.o. in ICRA d.o.o. Idrija