V Uradnem listu RS št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za javno upravo objavlja Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva. 

  Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirani bodo projekti v katerikoli fazi razvoja ali izvedbe, ki bodo ustrezno identificirali in naslavljali potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju. Ministrstvo bo v okviru izbranih projektov subvencioniralo: 

  Sklop A: – trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah;

  Sklop B: – trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah. 

  Okvirna višina sredstev javnega razpisa: Ministrstvo bo za sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa predvidoma namenilo: leto 2018 SKLOP A 1.600.000 EUR, SKLOP B 400.000 EUR, SKUPAJ 2.000.000 EUR. 

  Rok in način oddaje vloge na javni razpis: Rok za oddajo vlog na predmetni javni razpis je 45 dni od objave tega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do vključno 18. 6. 2018. 

  Povezava do več informacij:

   http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.