1031

Gospodinjstva so v letu 2015 porabila za življenjske potrebščine povprečno 17.334 EUR, od tega 2.671 EUR za nakupe hrane in brezalkoholnih pijač

Gospodinjstva so v letu 2015 v povprečju porabila 19.496 EUR ali 1.625 EUR na mesec. Od tega so namenila za nakupe življenjskih potrebščin 17.334 EUR (to je 88,9 % vseh porabljenih sredstev) ali 1.444 EUR na mesec. Drugi izdatki…

Prijava škode po pozebi v letu 2017

Obvestilo kmetijskim gospodarstvom glede prijave škode po pozebi v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča kmetijska gospodarstva, da je rok za vložitev obrazca za prijavo škode po pozebi v letu 2017 na pristojno občino do 23. avgusta 2017. Prijava škode je predpogoj za vključitev površin kmetijskega gospodarstva v končno…

Sobodajalstvo

Kaj je treba zagotoviti, če želite legalno oddajati sobe?

Do novembra morate urediti podatke o lastništvu

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma je konec lanskega leta (2016) uvedel novo obveznost za poslovne subjekte, in sicer ugotavljanje in vodenje evidence dejanskih lastnikov. Njen namen je zagotavljanje transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in posledično onemogočanje zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Obveznost je posledica…

Sprejet Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje 2017-2021

Na seji Vlade RS 27.7.2017 je bil sprejet Sklep o sprejemu Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021. S tem aktom je Slovenija zaključila izvajanje prvega 6-letnega cikla ti. EU Poplavne direktive (Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti) in sprejela dolgo pričakovan Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti…

Mednarodni pokal v sankanju na koleščkih

Idrija 19.8.2017

Raziskava o povpraševanju po storitvah splošnega pomena

V zadnjih letih se je odprlo in se še vedno odpira vse več velikih trgovskih centrov v mestnih središčih, hkrati pa se je zaprla večina manjših trgovin, pošt in bank na podeželju. Dostopnost se je tako občutno zmanjšala, kar pa najbolj vpliva na starejše, manj mobilno prebivalstvo.

Karavana študijskih krožkov letos v Idriji

V četrtek, 22. junija 2017, med 10.00 in 17.00 uro, bo na Mestnem trgu v Idriji potekala Karavana študijskih krožkov 2017, ki jo letos v sodelovanju z Andragoškim centrom Republike Slovenije gostita Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija in Društvo klekljaric idrijske čipke kot izvajalki študijskih krožkov na Idrijsko Cerkljanskem.

Vabilo na razstavo Arheomuzika. Raziskovanje glasov in glasbe starodavne Evrope.

Vabilo na razstavo Arheomuzika. Raziskovanje glasov in glasbe starodavne Evrope.

V nedeljo, 11. junija Narodni muzej vabi na odprtje razstave ARHEOMUZIKA. Raziskovanje…

Projekt regijskega kolesarskega omrežja Severne Primorske potrjen

Občine Goriške razvojne regije so potrdile aktivnosti in sofinanciranje projekta, ki je namenjen razvoju regionalnih povezav Severne Primorske (Goriške razvojne regije)

 • First
 • <<
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • >>
 • Last