Podpis pogodbe

Včeraj smo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, podpisali pogodbo za izvajanje projekta "Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi

Aktivna politika zaposlovanja

Za aktivno politiko zaposlovanja je za letošnje in naslednje leto namenjenih 188.927.510 evrov.

Brezplačni seminarji in tečaji pri OOZ Idrija

Seminarji: Telesna aktivnost in ergonomska prilagojenost kot temelj zdravega delovnega okolja; Zavzemanje aktivne vloge pri prepoznavanju in uravnavanju stresa na delovnem mestu; Male spremembe v prehrani, veliki koraki k zdravju Tečaj: Tečaj slovenščine za tujce

1031

Gospodinjstva so v letu 2015 porabila za življenjske potrebščine povprečno 17.334 EUR, od tega 2.671 EUR za nakupe hrane in brezalkoholnih pijač

Gospodinjstva so v letu 2015 v povprečju porabila 19.496 EUR ali 1.625 EUR na mesec. Od tega so namenila za nakupe življenjskih potrebščin 17.334 EUR (to je 88,9 % vseh porabljenih sredstev) ali 1.444 EUR na mesec. Drugi izdatki…

Prijava škode po pozebi v letu 2017

Obvestilo kmetijskim gospodarstvom glede prijave škode po pozebi v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča kmetijska gospodarstva, da je rok za vložitev obrazca za prijavo škode po pozebi v letu 2017 na pristojno občino do 23. avgusta 2017. Prijava škode je predpogoj za vključitev površin kmetijskega gospodarstva v končno…

Sobodajalstvo

Kaj je treba zagotoviti, če želite legalno oddajati sobe?

Do novembra morate urediti podatke o lastništvu

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma je konec lanskega leta (2016) uvedel novo obveznost za poslovne subjekte, in sicer ugotavljanje in vodenje evidence dejanskih lastnikov. Njen namen je zagotavljanje transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in posledično onemogočanje zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Obveznost je posledica…

Sprejet Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje 2017-2021

Na seji Vlade RS 27.7.2017 je bil sprejet Sklep o sprejemu Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021. S tem aktom je Slovenija zaključila izvajanje prvega 6-letnega cikla ti. EU Poplavne direktive (Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti) in sprejela dolgo pričakovan Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti…

Mednarodni pokal v sankanju na koleščkih

Idrija 19.8.2017

Raziskava o povpraševanju po storitvah splošnega pomena

V zadnjih letih se je odprlo in se še vedno odpira vse več velikih trgovskih centrov v mestnih središčih, hkrati pa se je zaprla večina manjših trgovin, pošt in bank na podeželju. Dostopnost se je tako občutno zmanjšala, kar pa najbolj vpliva na starejše, manj mobilno prebivalstvo.

 • First
 • <<
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • >>
 • Last