Priložnosti za učno mobilnost v tem okviru so namenjene:

 • trenerjem in drugemu osebju športnih organizacij (vključno s prostovoljci), povezanemu s profesionalnim športom;
 • trenerjem in drugemu osebju športnih organizacij (vključno s prostovoljci), povezanemu z množičnim športom.

Pričakovani rezultati vključujejo:

 • vzpostavitev rednih izmenjav za športno osebje;
 • vzpostavitev evropskih mrež trenerjev in športnega osebja.

Specifični cilj tega ukrepa je podpreti učno mobilnost in izmenjave ter spodbujati mednarodno razsežnost športa. Slednji vidik je treba razviti v obliki sodelovanja med vsaj 3 organizacijami v 3 različnih državah članicah EU (organizacija vložnica in 2 drugi organizaciji s sedežem v različnih državah članicah EU) in vsaj eno organizacijo s sedežem v državi nečlanici EU v eni od naslednjih regij: Zahodni Balkan, države vzhodnega partnerstva, Latinska Amerika in Azija.

Ukrep bo zato izveden v 4 različnih sklopih:

 • Sklop 1: sodelovanje z Zahodnim Balkanom
 • Sklop 2: sodelovanje z državami vzhodnega partnerstva
 • Sklop 3: sodelovanje z Latinsko Ameriko
 • Sklop 4: sodelovanje z Azijo
Upravičeni prijavitelji

Projekti so upravičeni, če jih oddajo vložniki, ki izpolnjujejo naslednja merila:

 • so javne ali zasebne organizacije s statusom pravne osebe, ki so dejavne na področju športa in telesnih dejavnosti ter organizirajo športne in telesne dejavnosti;
 • imajo sedež v eni od 28 držav članic EU.

Primeri (seznam ni izčrpen):

 • neprofitne organizacije (zasebne ali javne);
 • javni organi (državni, regionalni, lokalni);
 • mednarodne organizacije;
 • športni klubi;
 • univerze;
 • izobraževalne institucije;

Za vse sklope morajo organizacije vložnice dokazati vzpostavljeno sodelovanje/kontakt s subjekti s sedežem v vsaj 2 drugih državah članicah EU in vsaj eno državo v ustrezni regiji. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

RazpisujeEvropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje in kulturoVrednost razpisaSkupna proračunska sredstva, namenjena sofinanciranju projektov, so ocenjena na 1 200 000 EUR. Predvideno je financiranje približno 5 projektov (vsaj enega za vsak sklop).Zneski in deleži financiranjaNepovratna sredstva EU so omejena na največjo stopnjo sofinanciranja v višini 80 % upravičenih stroškov. Najvišji možni znesek za posamezna nepovratna sredstva je 240 000 EUR.

Rok prijave‎26‎.‎7‎.‎2018

Trajanje projekta Do 6 mesecev.

Več na tej povezavi.