Glavni cilj tega poziva je implementacija in uporaba inovativnih in zrelejših rešitev, ki omogočajo IoT (internet stvari), za aktivno in zdravo staranje, z uporabo internetnih infrastruktur IOT v trenutnih ureditvah in storitev interoperabilnosti AIOTES ter orodij za vrednotenje in prikaz vrednosti odprtih internetnih platform in okvire interoperabilnosti za načrtovanje, izvedbo in uporabo novih storitev, funkcij in primerov uporabe ter za povečanje tržišč, ki omogočajo AHA-IoT. V konkretnih primerih bodo predlogi pomagali potrditi različne ključne vidike projekta ACTIVAGE:

▪ Povečati in razširiti trenutne portale AHA aplikacij in storitev na mestih za uvajanje ACTIVAGE, vključenih v ustrezne UC.

▪ Preprosto preverjanje vrednosti trenutnih funkcij, varnostnih poti in novih funkcij.

ACTIVAGE financira Evropska komisija in je predmet uredb, določenih v programu Obzorje 2020.

Več na tej povezavi.