Delovni preizkus je namenjen preizkusu na konkretnem delovnem mestu, ki brezposelnim osebam omogoča preizkus znanj, spretnosti in navad, na osnovi katerih lahko pride do dodatnega izobraževanja ali zaposlitve. V delovni preizkus se bodo lahko vključevale osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje.

Z vključitvijo v delovni preizkus se brezposelnim omogoči, da pred zaposlitvijo oziroma pred odločitvijo o nadaljnjih korakih pri izdelavi zaposlitvenega načrta preizkusijo svoja znanja, veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu. Delodajalci pa lahko z delovnim preizkusom bodočega sodelavca oziroma sodelavko pred sklenitvijo delovnega razmerja preizkusijo in spoznajo. Doslej se je po zaključku delovnega preizkusa pri istem ali drugem delodajalcu zaposlilo okrog 70 % udeležencev programa.

V delovni preizkus se bo predvidoma vključilo 2.000 brezposelnih oseb. Javno povabilo je odprto od objave do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 23. 10. 2019.

Javno povabilo je objavljeno na spletni strani Zavoda.