Program podpira krepitev učinkovitosti kohezijske politike EU in drugih sektorskih politik in programov v okviru investicijskih sredstev evropskih strukturnih skladov, prav tako pa tudi nacionalne in regionalne politike teritorialnega razvoja preko povezovanja in izgradnje skupne baze znanj s področja prostora in prostorskega razvoja. Program povezuje območje 28 držav članic Evropske Unije in 4 partnerske države: Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico.

Cilj programa je spodbujanje in pospeševanje evropskega teritorialnega sodelovanja in razvoja z izhodiščem v prenosu znanja in zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik. Del tega je tudi vzpostavitev skupnega evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja. Program ESPON aktivno deluje že od leta 2000 omogoča pripravo različnih prostorskih analiz ozemlja Evropske Unije in sosednjih držav.


RAZPISI ZA IZVEDBO APLIKATIVNIH  RAZISKAV

 1 Metodologija in meritve kakovosti življenja

Rok za prijavo na razpis je 24. 9. 2018, več informacij.

2 Prihodnost evropskih podeželskih regij z upadom števila prebivalcev: trendi, perspektive in nova agenda za upravljanje s prostorom
Rok za prijavo na razpis je 12. 9. 2018, več informacij.

3 Prostorski vplivi naravnih nesreč
Rok za prijavo na razpis je 12. 9. 2018, več informacij. 

 

 RAZPISI ZA IZVEDBO CILJNIH RAZISKAV

1 Prilagajanje evropskih mest trendu staranja prebivalstva: spremembe politik in dobre prakse
Rok za prijavo na razpis je 19. 9. 2018, več informacij. 

2 Prostorski scenariji za območje Baltskega morja (BT 2050)
Rok  za prijavo na razpis je 3. 9. 2018, več informacij.

3 Pregled stanja in ocena pobud mestnega krožnega gospodarstva v mestih (SHARING)
Rok  za prijavo na razpis je 31. 8. 2018, več informacij.

4 Trajnostna urbanizacija Evrope z regeneracijo pristaniških mest (ENSURE)
Rok  za prijavo na razpis je 31. 8.  2018, več informacij.

 

RAZPIS ZA PRIPRAVO POROČILA

»Stanje prostora v Evropi« (State of the European Territory)
Rok za prijavo na razpis je 11. 9. 2018, več informacij.

ESPON EGTC informacijske in spletne storitve 2018-2021
Cilj tega javnega razpisa je zagotovitev celovite in funkcionalne informacijske infrastrukture za potrebe ESPON EGTC za obdobje 2018-2021, da bi lahko izvajal svoje delovanje z najvišjimi strokovnimi standardi za obdobje 2018-2021.
Rok za prijavo na razpis je 21. 9.  2018, več informacij.