Razpis je namenjen pilotnim projektom, ki bodo:

  • ustvarili digitalne platforme, ki bodo vključevale različne tehnologije
  • ustvarili priložnosti za učenje in izmenjavo znanja prek zajemanja in prevajanja več in bolj natančnih informacij
  • oblikovali sisteme za sprejemanje odločitev.
Upravičeni prijavitelji

Vsaj 3 pravne osebe iz vsaj 3 držav, ki sodelujejo v programu Obzorje 2020.

Organizacije, ki so zainteresirane za partnerstvo se lahko prijavijo prek spletne strani.

Sofinanciranje - do 80 %.

Vrednost razpisa 30.000.000 eur

Rok prijave je ‎14‎.‎11‎.‎2018

Več na tej povezavi.