Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje razvoja animiranih filmskih projektov ne glede na trajanje ter celovečernih igranih in dokumentarnih filmskih projektov. Namen sofinanciranja razvoja filmskega projekta je spodbujanje scenaristične ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe produkcijskih aktivnosti na področju igranega, dokumentarnega in animiranega filma.

Upravičeni prijavitelji

Do sredstev agencije po tem razpisu so upravičeni producenti, registrirani za dejavnost »produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110)«, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

Vrednost razpisa: 140.000,00 eur

Rok prijave: 01. 10. 2018

Več na tej povezavi