Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov. Namen sofinanciranja realizacije manjšinskih koprodukcij je omogočanje filmske ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe produkcije igranih, dokumentarnih in animiranih filmov ne glede na njihovo trajanje.

Upravičeni prijavitelji

Do sredstev agencije po tem razpisu so upravičeni producenti, registrirani za dejavnost »produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110)«, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

Rok prijave: 01. 10. 2018

Več na tej povezavi.