Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javno naročilo, katerega predmet je razvoj pilotnega IKT projekta - podporne tehnologije in ambientalne inteligence za podaljšanje samostojnega življenja ter vpeljava IKT rešitve za integrirano socialno oskrbno na domu s ciljem omogočiti ljudem, starejšim od 65 let, da ostanejo čim dlje doma in aktivno bivajo s pomočjo razvite tehnologije za podaljšanje samostojnega življenja.

Cilj pilotnega projekta je okrepiti izvajanje storitev v skupnosti s celostnim pristopom integriranja oskrbe na daljavo. Projekt bo predstavljal učinkovit pristop k reševanju težav in izzivov zaradi naraščanja starejšega prebivalstva. Cilj projekta je, da se tekom veljavnosti pogodbe s strani izvajalca zagotovi vključenost najmanj 2.000 aktivnih uporabnikov v razvit pilotni IKT projekt iz starostne skupine nad 65 let.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo.

Rok priojave: 27. 09. 2018

Več na tej povezavi.