Osnovni namen socialne aktivacije je pomoč dolgotrajno brezposelnim osebam, ki so tudi prejemniki DSP. V programu zagotavljamo individualni pristop, celostno obravnavo in dolgotrajnejšo podporo. Z nudenjem pomoči, pridobivanjem novega znanja in izkušenj ter preko spodbujanja aktivnosti vsakega posameznika v programu, se trudimo odpraviti ovire, ki posamezniku onemogočajo vključitev v družbeno življenje. Udeležencem predstavljamo poklice in omogočamo spoznavanje in stik z različnimi delodajalci. Spodbujamo k aktivnemu vključevanju v družabno življenje in če je le mogoče tudi v zaposlitev oz. približanju trgu dela. Skupaj urejamo in dopolnjujemo našo fb stran Skupaj na poti Idrija, v okviru aktivnosti Moje zdravje skrbimo za dobro fizično in duševno kondicijo ter spoznavamo načine ekonomične priprave zdrave in okusne hrane, zavzemamo se za čisto okolje in posledično obnavljamo odslužene predmete.

S koncem septembra se izteče prvi cikel dolgega programa, ki je prinesel vzpodbudne rezultate. Nekateri udeleženci so se zaposlili, drugi odhajajo na izobraževanje, spet tretji so pridobili nove izkušnje, znanja, poznanstva in kompetence, ki nudijo možnost za zaposlitev.

Skupaj z različnimi deležniki v okolju smo se povezovali s skupnim ciljem, da spodbudimo socialno vključenost oseb iz ciljne skupine (mlajši od 49 let in prejemniki denarne socialne pomoči-DSP). Precej podjetij in ustanov v širšem okolju Zahodne Slovenije, nam je bilo naklonjenih in so pripravljeni še nadalje sodelovati z nami, saj smo skupaj navezali nove stike ter zapolnili delovna mesta.

Vsebine programa so zastavljene tako, da se čim bolj približajo posameznikovim potrebam pa tudi k njegovim (skritim) sposobnostim. Dolgotrajni prejemniki DSP oz. brezposelni lahko z leti izgubijo tudi družabne stike in socialno mrežo, ki je velikokrat pomembna pri pridobivanju zaposlitve. S programom udeležencem nudimo podporo pri pridobivanju različnih funkcionalnih znanj in ključnih kompetenc. Z druženjem v skupini in povezovanjem z okoljem pa udeležencem omogočamo tudi širjenje socialnih omrežij, pridobivanje stikov ter dvig delovnega potenciala. Skupaj na poti želimo doseči in uresničiti cilj boja proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji.

Drugi cikel programa se začenja 1. oktobra 2018 v prostorih ICRA d.o.o. V program se lahko vključijo prebivalci občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno, Idrija, Logatec in Ajdovščina.

Vsi zainteresirani potencialni udeleženci, ki izpolnjujete pogoje za vključitev (do 49 let, vsaj 12 krat prejemnik socialne pomoči v zadnjih dveh letih) vabljeni, da nas obiščete ali pokličete na telefonsko številko 05 3743 913 (Nuša Mavrič, Dušanka Černalogar).

 

Operacijo sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 9. »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«; prednostne naložbe: 9.1. »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanja zaposljivosti«; specifičnega cilja: 9.1.2. »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.