AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo zaradi porabe sredstev objavlja zaprtje Javnega razpisa za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2018), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 9/18 z dne 16. 2. 2018. 

 2. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja javni razpis za sofinanciranje projekta »Usposabljanje delodajalcev za promocije varnosti in zdravja pri delu«. 

  Predmet javnega razpisa je podpreti projekt, ki bo pripomogel k dvigu kulture varnosti in zdravja pri delu v organizacijah in bo posledično zagotavljal boljše pogoje dela za delavce, zlasti starejše od 45 let. 

  Namen javnega razpisa je s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi izbranega projekta vplivati na:

  – promocijo kulture preventive in zdravja na delovnih mestih v organizacijah za vse generacije in s posebnim poudarkom na delavcih, starejših od 45 let,

   – dvig usposobljenosti in ozaveščenosti delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu,

  – dvig družbene odgovornosti podjetij,

  – dvig kulture varnosti in zdravja pri delu s pomočjo promocijskih posnetkov,

  – promocijo aktivnega in zdravega staranja, ozaveščanje in obveščanje javnosti, delavcev in delodajalcev,

  – prilagajanje delovnih mest posameznikom,

  – spodbujanje programov zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. 

  Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2018, 2019, 2020 in 2021 znaša 1.132.000,00 EUR, od tega je 599.960,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projekta iz razpoložljivih sredstev KRVS in 532.040,00 EUR za sofinanciranje projekta iz razpoložljivih sredstev KRZS. 

  Rok za oddajo vlog je najkasneje do ponedeljka, 8. 10. 2018. 

  Povezava do več informacij: 

  http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1087