AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 (krajši naslov javnega razpisa: TPK 2018-2022). 

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij. 

  Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ 18.296.818,31 EUR. 

  Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 4. 10. 2018 do 12. ure. 

  Povezava do več informacij:

  http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1640 

 2. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije objavlja javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2019–2020. 

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ruskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2019–2020 na vseh raziskovalnih področjih. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Ruska federacija. Na ruski strani ni javnega razpisa, zato se ruske raziskovalne organizacije v projekt vključujejo na lastne stroške, sodelujoče ruske raziskovalce na projektu pa prijavi samo slovenski prijavitelj. 

  Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Rusko federacijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih ruskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise. 

  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa za leti 2019–2020 znaša okvirno 180.000,00 EUR. 

  Prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom mora biti oddana do vključno 12. novembra 2018 do 14.00. 

  Prijava brez digitalnega podpisa  se šteje za pravočosano, če je izpolnjena na spletnem portal e-Obrazci do vključno 12. novembra 2018 do 14.00. 

  Povezava do več informacij:

  http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Rusija/razpisi/18/razp-rusija-19-20.asp 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.