Prioriteta 1: Inovativna družba
1.1.  Izboljšanje okvirnih pogojev za inovativnost
1.2.  Krepitev zmogljivosti na področju storitev splošnega pomena

Prioriteta 2: Nizkoogljična družba
2.1.  Vzpostavitev transnacionalnih in integralnih nizko-ogljičnih politik in ukrepov
2.2. Povečanje opcij za nizko-ogljično mobilnost in transport

Prioriteta 3: Življenjski prostor
3.1. Trajnostna raba naravne in kulturne dediščine
3.2. Varovanje, razvoj in ekološka povezanost alpskih ekosistemov

Prioriteta 4: Dobro upravljanje
4.1. Razširitev večnivojskega in transnacionalnega upravljanja na območju

Nacionalni informativni dan v organizaciji SVRK in Skupnega sekretariata programa Interreg Območje Alp bo potekal 11. 10. 2018  med 9. in 13. uro v hotelu Union. Na informativnem dnevu bodo predstavljene vsebinske usmeritve programa in razpisa, administrativni pogoji, postopki razpisa, finančni pogoji ter ostale informacije za prijavitelje. Prijave na infodan so možne do 4. 10. 2018.
Upravičeni prijavitelji

Prevladujoči upravičenci programa Območje Alp so: pravne osebe javnega prava, pravne osebe pod javnim nadzorom, zasebne institucije, organizacije, združenja. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Zahteva se projektno partnerstvo najmanj štirih partnerjev iz najmanj štirih držav.

Rok prijave: ‎12‎. ‎12‎. ‎2018

Več na tej povezavi.