Objavljen je rok prijave na javni razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 1 »Evropski spomin« za leto 2019, v okviru katerega se podpirajo dejavnosti, ki spodbujajo refleksijo o evropski kulturni raznolikosti in skupnih vrednotah v najširšem smislu.

 

V tem okviru je njegov cilj financirati projekte, ki preučujejo vzroke totalitarnih režimov v moderni zgodovini Evrope (zlasti, vendar ne izključno, nacizma, ki je privedel do holokavsta, fašizma, stalinizma in totalitarnih komunističnih režimov), in počastiti spomin na žrtve njihovih zločinov.

Ta sklop zajema tudi dejavnosti, ki se nanašajo na druge ključne trenutke in referenčne točke v nedavni evropski zgodovini. V njem bodo prednostno obravnavani predvsem ukrepi, ki spodbujajo strpnost, medsebojno razumevanje, medkulturni dialog in spravo, kot način za preseganje preteklosti in graditev prihodnosti, zlasti da bi se približali mlajšim generacijam.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo javni lokalni/regionalni organi ali nepridobitne organizacije, vključno s civilnodružbenimi organizacijami, združenji preživelih ter kulturnimi, mladinskimi, izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami ter združenji pobratenih mest. Projekt mora vključevati organizacije iz vsaj ene države članice. Prednost imajo nadnacionalni projekti.

Najvišja upravičena nepovratna sredstva za projekt: 100 000 EUR.

‎Rok prijave: 01‎. ‎02‎. ‎2019

Več na tej tej povezavi.