Objavljen je rok prijave na javni razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 »Demokratično delovanje in državljanska udeležba – Ukrep mrež mest« za leto 2019. 

 

Občine in združenja, ki dolgoročno sodelujejo pri skupni temi, bodo morda želeli vzpostaviti mreže mest, da bi bilo njihovo sodelovanje bolj trajnostno. Evropska komisija podpira razvoj takih mrež, ki so pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja in ki zato prispevajo k čim večjemu učinku programa. Prednost imajo mreže, ki so usmerjene na teme letnih prednostnih nalog.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo: • mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali mreže; • druge ravni lokalnih/regionalnih organov; • zveze/združenja lokalnih organov; • nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Poleg prijaviteljev so lahko partnerji tudi civilnodružbene organizacije. Projekt mora vključevati občine iz vsaj štirih držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih sta vsaj dve državi članici EU.

Rok prijave: 01.03.2019

Več na tej povezavi.