AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

 

1.      Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji objavlja javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2019, 2020 in 2021.

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi v okvirni višini 1.925.000 EUR, in sicer:

– v letu 2019 se razpiše: 1.480.770 EUR;

– v letu 2020 se razpiše: 222.115 EUR;

– v letu 2021 se razpiše: 222.115 EUR.

Kandidati za sredstva fundacije prijavne obrazce obvezno izpolnijo preko spletnih strani fundacije http://www.fundacijazasport.org. Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije. 

Izpolnjene prijavne obrazce morajo kandidati natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa in podpiše pooblaščena oseba kandidata. Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije morajo kandidati tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 12. 11. 2018. Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v prostorih fundacije.

Več informacij na: http://www.fundacijazasport.org/si/razpisi/239

 

2.      Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji objavlja javni razpis za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2019.

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov, programov razvojne dejavnosti v športu, programov športnih prireditev in promocije športa ter programov družbene in okoljske odgovornosti v športu, v okvirni višini 5.775.000 eur, in sicer se razpiše: – za področje športnih programov: 4.367.000 eur, – za področje razvojne dejavnosti v športu: 880.000 eur, – za področje športnih prireditev in promocije športa: 462.000 eur, – za področje družbene in okoljske odgovornosti v športu: 66.000 eur. Znotraj področja športnih programov se razpiše: – za tekmovalni šport: 3.685.000 eur, od tega 1.837.000 eur za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport in 1.848.000 eur za vrhunski šport; – za šport za vse: 682.000 eur, od tega 341.000 eur za prostočasno športno vzgojo otrok in mladine, 22.000 eur za obštudijske športne dejavnosti, 242.000 eur za športno rekreacijo in 77.000 eur za šport starejših. Znotraj področja razvojne dejavnosti v športu se razpiše: – za statusne pravice športnikov in strokovno podporo programom: 682.700 eur, od tega 206.900 eur za štipendije za vrhunske in nadarjene športnike, 332.400 eur za spremljanje pripravljenosti športnikov, 66.900 eur za nabavo in razvoj programov ter opreme za diagnostiko v športu, 42.400 eur za nadstandardno zavarovanje športnikov in 34.100 eur za sklad vrhunskih športnikov; – za založništvo v športu: 82.400 eur; – za znanstveno in strokovno raziskovalno dejavnost v športu ter druge projekte za razvoj športa: 69.300 eur; – za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo na področju športa: 45.600 eur. Znotraj področja športnih prireditev in promocije športa se razpiše: – za športne prireditve: 435.000 eur; – za javno obveščanje v športu: 22.000 eur; – za športno dediščino in muzejsko dejavnost v športu: 5.000 eur.

Kandidati za sredstva fundacije prijavne obrazce obvezno izpolnijo preko spletnih strani fundacije http://www.fundacijazasport.org. Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije. Izpolnjene prijavne obrazce morajo kandidati natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa in podpiše pooblaščena oseba kandidata. Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, morajo kandidati tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 12. 11. 2018. Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v prostorih fundacije.

Več informacij na: http://www.fundacijazasport.org/si/razpisi/239

 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.