Vse delodajalce s sedežem v Goriški statistični regiji, ki imate kadrovske štipendiste ali pa vas zanima kadrovsko štipendiranje PRC vabi 26. 10. 2018 ob 13. uri na informativni dogodek Regijske štipendijske sheme (RŠS). Potekal bo v prostorih Posoškega razvojnega centra (Trg tigrovcev 1, Tolmin).

Predstavljeno bo:
- Ponudbo regijske štipendijske sheme delodajalcem,
- Ključne zahteve Zakona o štipendiranju ZŠtip-1 in letos sprejete spremembe zakona,
- Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko leto 2018/2019.

Več o prijavah in druge informacije najdete na: https://www.prc.si/napovedujemo/informativni-dogodek-regijske-stipendijske-sheme

VABILO