AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 68/2018 z dne 26. 10. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je objavila spremembo javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022«E-POSLOVANJE 2019-2022«, objavljenega v Uradnem listu RS št. 59/18

 2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018.

  Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

  Razpoložljiva sredstva se bodo razdelila po sklopih:

  -za upravičence, ki so na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu tovrstno zavarovanje predvidevajo, za samostojne podjetnike posameznike in družbe z enim družbenikom, in

  -za ostale upravičence. 

  Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80%, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 20%. 

  Rok za oddajo vloge je 15. 1. 2019. 

 3. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2019-2021.

  Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja dvoletnih bilateralnih raziskovalnih projektov na skupno dogovorjenih raziskovalnih področjih, ki so:

  -nove tehnologije za energijo,

  -potresna varnost,

  -prilagajanje klimatskim spremembam,

  -temeljne raziskave v fiziki,

  -znanosti o življenju,

  -raziskave globalne varnosti. 

 4. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2019-2022.

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2019-2022 na vseh raziskovalnih področjih. Bilateralni projekti trajajo tri leta. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.