Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019 – 2022«, ki ga bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo predvidoma  v Uradnem listu. Odločitev je podprta s 6,4 milijona evrov Evropskega sklada za regionalni razvoj, del sofinanciranja posameznega sejemskega nastopa pa bodo morali upravičenci zagotoviti iz lastnih virov. 

Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (MSP) na tujih trgih ter zvišanje njihove stopnje internacionalizacije. Podpora individualnih nastopov podjetij na specializiranih mednarodnih sejmih v tujini bo prispevala k lažjemu vstopu na tuje trg in prepoznavnosti podjetji in njihovih izdelkov.

Predmet javnega razpisa je tako sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini s ciljem okrepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi partnerji.

Več informacij: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT Slovenija.