Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe zdravstvenih stisk in težav ranljivih, ogroženih oseb ter bolnikov z redkimi boleznimi za leto 2019.

Razpis ima tri samostojne in ločene sklope:

 • SKLOP 1: Programi neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja

 • SKLOP 2: Programi neposredne pomoči, ozaveščanja in svetovanja romskim mladostnicam, ženskam in otrokom s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja

 • SKLOP 3: Programi neposredne pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe ogroženih, izključenih, ranljivih skupin ter bolnikov z redkimi boleznimi s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja  

   

  Upravičeni prijavitelji

  Vlagatelj ima status humanitarne organizacije na podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah in sedež v Republiki Sloveniji. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

  Več na tej povezavi.

  Rok prijave: 7.12.2018