AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

  1. Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev – PF1/PF2 2018, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 52/18 z dne 27. 7. 2018 (Ob-2612/18) in spremembe javnega razpisa, objavljene v Uradnem listu RS, št. 54/18 z dne 10. 8. 2018 (Ob-2656/18): I. Spremeni se besedilo poglavja 3.3 javnega razpisa, ki se po novem glasi: »Roki za oddajo vlog so: 3. 9. 2018, 1. 10. 2018, 5. 11. 2018, 3. 12. 2018, 4. 2. 2019 in 4. 3. 2019.« II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno. 

  2. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije objavlja javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019). 

    Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam (v nadaljevanju: RO), ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (Horizon 2020 oziroma H2020). Upoštevajo se razpisi Obzorja 2020, ki jih Evropska komisija objavi na svojih spletnih straneh. 

    Predvideni obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 500.000 EUR. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.