Odpiranje poslovnih priložnosti na trgih izven Slovenije

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija in Posoški razvojni center sta v sklopu projekta SPOT svetovanje Goriška v sredo, 19. 12. 2018, v prostorih Coworking Idrija organizirala podjetniški zajtrk na temo Odpiranja poslovnih priložnosti na trgih izven Slovenije. Poudarek je bil predvsem na italijanskem trgu, čeprav smo v diskusiji prišli vse do Kitajske.

Na zajtrk smo povabili Andreja Šika, direktorja Slovenskega deželnega gospodarskega združenja – SDGZ iz Trsta, ki nam je predstavil delovanje SDGZ ter glavne značilnosti in pasti italijanskega trga. Udeleženci so postavili kar nekaj konkretnih vprašanj in tako prejeli natančnejše informacije glede na njihovo situacijo in zanimanje. Seveda pa smo se dotaknili tudi drugih trgov, ne samo italijanskega.

K diskusiji smo povabili tudi uspešnega lokalnega podjetnika, ki je povedal svojo izkušnjo s prodorom na trge izven Slovenije in kakšna je bila pot njihovega produkta na različne trge. Prav tako so svoje izkušnje in znanje delili drugi udeleženci in izmenjali izkušnje ter mnenja, kako postopati pri poslovanju s tujino v konkretnih primerih. Izmenjali so si tudi nekaj kontaktov in priporočil za poslovanje v prihodnje, saj se je izkazalo, da prihajajo z različnih področij, imajo različno predznanje, a prav vsak je lahko prispeval k kvalitetni diskusiji.

Več smo izvedeli tudi o kitajskem trgu, pridobili nekaj konkretnih nasvetov za poslovanje na Kitajskem in na koncu zaključili, da je v poslu vedno najpomembnejša vztrajnost, poznavanje različnih področij in nenehno pridobivanje novih informacij.

 Tina Lisac, univ. dipl. prav.

svetovalka SPOT SVETOVANJE GORIŠKA

ČLANEK v PDF

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.