Občina Cerkno ima bogato tradicijo izkoriščanja geotermalne energije. V okviru projekta GRETA je tako vzpostavljena prva geotermalna učna pot v Sloveniji. Geotermalna energija je energija, ki je shranjena v obliki toplote pod trdnim zemeljskim površjem, že od globine 0,8 m pod površjem in globlje. Na njej začnemo s spoznavanjem geotermalne energije na površju in se postopoma spoznamo s pojavom do globine 20, 100 in 2000 m. Spoznamo različne kamnine, ki jih je na različnih globinah prevrtala najgloblja vrtina. Seznanimo se, kako dobro kamnine prevajajo toploto in kako se približno izračuna energija, ki jo iz njih lahko dobimo in kako jo zajamemo.

Geotermalna učna pot Cerkno 

Projekt GRETA je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Alpine Space 2014-2020.