Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME) je v okviru programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja COSME objavila javni razpis, namenjen krepitvi delovanja centrov odličnosti in njihovega čezmejnega sodelovanja s ciljem zagotavljanja boljšega podpornega okolja za podjetništvo in podjetja v letu 2019.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe iz držav članic EU in drugih držav upravičenk v okviru programa COSME, ki delujejo na področju, ki je predmet razpisa, ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje. Zahteva se partnerstvo med najmanj tremi organizacijami iz treh različnih upravičenih držav. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo. 

Vrednost razpisa

V okviru tega razpisa je na voljo 3.600.000 EUR, EASME pričakuje, da bo podprla do 12 projektov. Prijavite lahko projekte v vrednosti do 360.000 EUR, sofinancira se do 75% upravičenih držav.

Rok prijave: 04.04.2019

Več na tej povezavi