Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Slovenija

Predmet poziva je sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne: - kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu (tretja alineja tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1); - kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine (četrta alineja tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1).

Javni poziv je odprt od objave poziva do porabe sredstev (do objave zaključka poziva), vendar najdlje do 31. 5. 2019.

Upravičeni prijavitelji

Na javni poziv se lahko prijavijo investitorji vzdrževanja in obnove objekta in investitorji ureditve ali obnove javne površine.

Investitorji vzdrževanja in obnove objekta so:

  • fizične osebe, ki obnavljajo stavbo znotraj registrirane naselbinske dediščine, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe;
  • osebe, ki obnavljajo stavbo znotraj registrirane naselbinske dediščine zaradi zagotovitve prostorov za opravljanje dejavnosti, ki so v javnem interesu (oživljanje kulturne dediščine).

Investitorji ureditve ali obnove javne površine so:

  • osebe, ki izvajajo poseg ureditve ali prenove javnih površin na območjih naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.

Več na tej povezavi