Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja je objavil javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2014.

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država ali občina, nevladne organizacije, grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe, pravne osebe zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status, javne ustanove za gospodarski razvoj.