Energetika Ljubljana d.o.o. je objavila spremembo javnega razpisa za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2014

Več v Uradnem listu RS št. 67/2014 z dne 19. 9. 2014.