Kdo so podjetja, ki bodo lahko koristila zagonsko spodbudo P2?
Zagonsko spodbudo lahko koristijo mikro in mala podjetja, ki so se registrirala pri pristojnem organu oz. sodišču v obdobju od 1.1.2018 do vključno 15.03.2019, in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo problem kupcev
  • ponujeni proizvodi ali storitve morajo biti tržno naravnani
  • so ustanovljena v Republiki Sloveniji in imajo sedež podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije
  • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Mlado inovativno podjetje, ki bo izpolnjevalo pogoje razpisa, bo lahko prejelo največ do 54.000 EUR subvencije ( v treh tranšah) za dosežene minimalno zahtevane cilje (realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava MVP in testiranja, zaključek razvoja, vstop na trg).

Do 26. marca 2019 imajo vsa inovativna podjetja, ki se želijo prijaviti na razpis P2 2019, možnost prijave v pred-selekcijski postopek Tekmovanja Start up Slovenija 2019, kjer lahko v procesu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo idej na DEMO dnevu, pridobijo do 35 točk, ki se bodo upoštevala pri javnem razpisu P2 2019. Rok za oddajo vlog na Sklad je 19. april 2019, ko bodo že znani rezultati pred-selekcijskega postopka. 

Več informacij na spodnji povezavi: 

https://www.grnewsletters.com/archive/novice_sps/Slovenski-podjetniki-sklad-objavlja-razpis-P2-2019-Spodbude-za-zagon-inovativnih-podjetij-736587902.html?e