Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in vzpostavitve e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe IKT v izobraževanju 2014-2015

Ministrstvo želi s tem javnim razpisom spodbuditi razvoj in večjo ponudbo e-storitev in mobilnih aplikacij na področju inovativne in intenzivne uporabe IKT v izobraževalnih procesih.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja in vzpostavitve inovativnih spletnih e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe IKT za bolj odprto izobraževanje in usposabljanje za vzgojno izobraževalne zavode, javne raziskovalne organizacije, univerze in visokošolske zavode.