Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost

Partnerji v projektu:

  • LAS s CILjem (nosilni partner)
  • Mestni muzej Idrija – Muzej za Idrijsko in Cerkljansko (MMI)
  • Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija (CUDHg Idrija)
  • Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija (ICRA)

Vrednost celotnega projekta: 95.654,52 EUR

Trajanje projekta:  1. 4. 2019 – 31. 10. 2020

Povzetek:

Izhodišče pri pripravi projekta je dejstvo, da je bilo na Idrijskem vedno potrebno biti inovativen na vseh področjih življenja, če je človek želel preživeti v sicer zelo neprijaznem bivalnem okolju idrijske kotline. Inovativni so morali biti moški in ženske, in zato so se na našem območju ves čas pojavljale razne nove veščine, znanja, poklici in številne obrti, od katerih nekatere še niso bodisi ustrezno raziskane ali ohranjene za bodoče rodove bodisi ustrezno prezentirane in promovirane. Vseh v projekt Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost nismo mogli vključiti, zato smo se partnerji odločili, da bodo predmet tega projekta naslednje teme:

  • prve čipke, ki so v začetku 18. stoletja prišle na območje Idrijskega in Cerkljanskega, njihova izdelava in tihotapstvo. V ospredju bo lik najbolj znanje tihotapke Melhiorce,
  • rudarska svetila v rudniku. Raziskali bomo obrt izdelave oljenk in karbidovk, ki so bile za potrebe rudarjev in vodstva rudnika prav posebej oblikovane in so se izdelovale v obdobju od 16. stoletja do začetkov 20. stoletja,
  • glinarstvo in izdelava posebnih glinenih posod – retort za potrebe žganja cinabaritne rude, ki so se pri idrijskem rudniku uporabljale od začetka 16. do sredine 17. stoletja.

Na osnovi teh tem bomo z namenom oživitve, prezentacije, prenosa znanj, revitalizacije obrti ter njihove vključitve v podjetniško in turistično ponudbo, ki bo omogočala oblikovanje novih delovnih mest, pripravili številne didaktične programe za ranljive skupine, izobraževalne programe za osnovne in srednje šole ter turistične programe za različne ciljne skupine, koncepte različnih delavnic in dogodkov za javnost ter njihovo pilotno izvedbo, različne promocijske materiale in promocijske aktivnosti za dvig osveščenosti o pomenu ohranjanja in varovanja kulturne dediščine ter za povečanje dostopnosti do nje, tudi za ranljive skupine z različnimi omejitvami.

VEČ O PROJEKTU

KONTAKT

Mateja Bizjak

ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, Idrija

tel. št: 05 37 43 911

e-pošta: mateja.bizjak@icra.si

www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.