Uvajanje spletne GIS platforme za celovito spremljanje  sprememb v območju grajene stavbne dediščine.

Upravljanje območja grajene stavbne dediščine (HBA) je večplasten in dinamičen mehanizem. Za uspešno upravljanje je treba nasloviti in upoštevati je veliko različnih tematskih področij in izvesti veliko tematskih analiz. Mehanizem pa se s časom spreminja in vsaka sprejeta odločitev ima lahko številne učinke.

Metodologija, ki lahko upravljanje olajša, je prekrivanje podatkovnih slojev. Prekrivanje podatkovnih slojev je del geografskega informacijskega sistema (GIS) že od samega začetka. Prvotna Mc Hargova aplikacija je bila ročna tehnika, ki pa je že omogočala združevanje različnih tem, katerih analiza je lahko osnova za upravljanje območja.

GIS sistemi trenutno ne zadostujejo kot učinkovito IKT orodje za upravljanje HBA. So namreč preveč tehnično zasnovani za splošno uporabo s strani vseh vključenih v upravljanje – to je različnih oddelkov, organov in drugih deležnikov iz javnega in zasebnega sektorja. Projekt Bhenefit želi premagati to oviro, odkriti in preizkusiti rešitve IKT, s katerimi bo mogoče ustvariti za uporabnika prijazen GIS sistem in tako omogočiti uporabo širšemu krogu deležnikov. S tem bo poenostavljen postopek načrtovanja in bo omogočena razprava in izmenjava znanj o HBA.

Aktivnosti projekta Bhenefit so usmerjene tudi na najnovejše razvojne napredke GIS sistemov, t.i. »crowdsourcing« rešitve,  ki pomenijo razvoj orodij, kjer tudi skupnost postane aktivni udeleženec v iskanju rešitev.

Več v priponki.

V projektu Bhenefit je bila izdelana  analiza dobrih praks pri upravljanju z grajeno stavbno dediščino na mednarodnem nivoju. Partnerji so si tekom projekta ogledali nekaj izbranih dobrih prakse v regijahv Avstriji, Italiji in na Hrvaškem). V okviru partnerstva so bile zbrane dobre prakse iz Evrope in širše, ki so bile  analizirane po vnaprej pripravljenih parametrih. Dobre prakse so bile izdane v Inventarju dobrih praks, ki je osnova za orodje za prenos dobrih praks. Orodje služi za spremljanje in ocenjevanje kritičnih dejavnikov in stroškov prenosljivosti dobrih praks v drug kontekst. Orodje prispeva k finalizaciji transnacionalnih in lokalnih politik upravljanja.

Orodje za prenos je spletna aplikacija s seznamom izbranih in ciljno usmerjenih dobrih praks, ki temelji na datoteki .xls. Uporabnik lahko vnese podatke o HBA in  orodje za prenos izbere nekaj dobrih praks, o katerih uporabnik lahko pridobi podrobne podatke. Orodje vsebuje tudi informacije o uporabnikovi HBA. Uporabnik lahko vnese podatke o dobri praksi in orodje oceni združljivost med HBA in izbrano dobro prakso.

Več v priloženih navodilih.