V letu 2019 začenjamo s pripravo Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške) razvojne regije za obdobje 2021-2027 (RRP 2021 – 2027). Pri pripravi RRP 2021 – 2027, ki jo vodi PRC kot nosilna institucija, sodelujejo tudi ostale RA v regije, in sicer: RA ROD Ajdovščina, RRA Severne Primorske d. o. o. Nova Gorica in ICRA d. o. o. Idrija. Področja RRP-ja smo oblikovali skladno s cilji EU politike, njih pripravo razdelili med RA v regiji in so naslednja:

  • Regija za ljudi (PRC, vodja odbora: Brigita Bratina Peršin, e-pošta: brigita.bratina@prc.si),
  • Zelena, nizkooglična regija (ROD, vodja odbora: Andreja Ferjančič, e-pošta: andreja.ferjancic@ra-rod.si),
  • Pametna regija (RRA SP, vodja odbora Črtomir Špacapan, e-pošta: crtomir.spacapan@rra-sp.si),
  • Povezana regija (ICRA, vodja odbora Andreja Trojar-Lapanja, e-pošta: andreja.trojar-lapanja@icra.si).

Povabilo in pristopnica sta v tej prilogi.

 Skladno s 5. odstavkom 12. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) in 3. odstavkom 18. člena Poslovnika o delu razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije,Razvojni svet regije imenuje odbore, ki jih sestavljajo predstavniki regijske razvojne mreže, zunanji strokovnjaki, predstavniki občin, izpostav državnih organov in drugih institucij, ki delujejo v regiji in so pomembne za njen razvoj.

V razvojnih agencijah smo pripravili nabor institucij, za katere menimo, da so ključne za pripravo RRP 2021 – 2027. Ena od teh institucij je tudi vaša, zato vas prosimo, da najkasneje do 14. junija 2019 imenujete vašega predstavnika v ustrezen odbor; lahko pa imenujete tudi enega ali različne predstavnike v več odborov. V ta namen izpolnite spodaj priloženo izjavo in nam jo podpisano vrnite na e-naslov: mateja.skok@prc.si. Člane odborov bo potrdil Razvojni svet regije (ki se bo sestal ali konec junija ali v začetku julija).

Za občine velja, da se bomo v času priprave RRP-ja na vas obrnili z različnimi tematikami, torej boste v pripravo RRP-ja vključeni tudi, če svojih predstavnikov v odbore ne boste imenovali.