Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov PRP 2014-2020 v letu 2019 

Javni razpis za podukrep 4.3 iz maja 2019 - Podpora za ureditev gozdne infrastrukture; rok za oddajo vlog: 24. 9. 2019

11. Javni razpis za podukrep 4.1 iz februarja 2019 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018; rok za oddajo vlog: 30. 7. 2019 - podaljšan rok!

5. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019; rok za oddajo vlog: 30. 7. 2019 - rok podaljšan

2. javni razpis za podukrep 8.4 za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020; rok za oddajo vloge: do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP 

2. javni razpis za podukrep 8.4 za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020, rok za oddajo vloge: do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP 

NACIONALNI RAZPISI

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2019; rok za oddajo vloge: do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2019; rok za oddajo vloge: do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP

Javni razpis za 2. ukrep Uredbe: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2019

Javni razpis za 3. ukrep Uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2019

Javni razpis za 4. ukrep Uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2019

ČEBELARJI

Tehnična pomoč čebelarjem za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom;rok za oddajo vloge: do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP

Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2019; rok za oddajo vloge: do zaprtja javnega razpisa, ki boobjavljen na spletnih straneh MKGP

DIGITALIZACIJA

Javni pozivi za digitalne vavčerje za spodbujanje digitalne transformacije podjetij (za pripravo digitalne strategije, digitalni marketing, dvig digitalnih kompetenc in kibernetsko varnost), rok za oddajo vlog: do 30. 9. 2023.

Povzeto po "e-novice Mreže za podeželje, 27. 6. 2019"