Letni dopust je pravica vsakega delavca, ki ga le ta pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja, ne glede na to, ali sklene pogodbo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas.

Primarno bi naj delavec izkoristil letni dopust v tekočem koledarskem letu, v katerem je odmerjen. To pa ni vedno mogoče, zato zakon dopušča možnost prenosa letnega dopusta v naslednje leto. In sicer preostanek letnega dopusta delavec v dogovoru z delodajalcem lahko izrabi do 30. junija naslednjega leta. Tako je v skladu s tretjim odstavkom 162. člena ZDR-1 delodajalec dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta. Zaradi tega bo moral delodajalec v okviru svojih organizacijskih pristojnosti urediti svoj delovni proces tako, da bo lahko omogočil zaposlenim izkoristek letnega dopusta do konca tekočega leta. Seveda pa to ni vedno mogoče. Zato ima delavec pravico, da neizkoriščen letni dopust prenese v naslednje koledarsko leto pod zakonsko določenimi pogoji. 

 

Več si lahko preberete na spodnji povezavi:

 

https://www.podjetniski-portal.si/moj-spletni-prirocnik/21601-prenos-letnega-dopusta-v-naslednje-koledarsko-leto