Intenzivnemu staranju prebivalstva in dolgoročnemu pomanjkanju delovne sile se ne moremo izogniti. Demografske spremembe so dejstvo. Če ne bomo presegli negativnih stereotipov o starejših zaposlenih in pokazali več interesa za vlaganje v njihov razvoj, se bo vse več podjetij in posledično tudi gospodarstvo znašlo v težavah. Ker učinkovito upravljanje starejših zaposlenih vpliva na dolgoročni razvoj posameznega podjetja, njegovo konkurenčnost in uspešnost, mora ta postati ena izmed ključnih prioritet podjetij.

Objavljeno javno povabilo za pripravo strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc pomeni priložnost za pričetek prilaganja kadrovske politike posameznega podjetja na te spremembe. S povabilom želimo predvsem nuditi podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, krepiti kompetence starejših zaposlenih (starejših od 45 let) in doseči večjo pripravljenost starejših zaposlenih za podaljševanje delovne aktivnosti.

Finančne spodbude so namenjene podjetjem vseh velikosti in panog, kot tudi samozaposlenim za:
  • pripravo strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, za katero bodo podjetja, glede na št. zaposlenih, lahko pridobila tudi do 3.000 EUR,
  • razvoj kariere in krepitev kompetenc starejših zaposlenih, kamor sodijo izvajanje motivacijskih programov za starejše zaposlene in usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja. Za posameznega starejšega zaposlenega bodo podjetja lahko pridobila do 1.800,00 EUR.  

Podjetja bodo aktivnosti izvajala v letih 2019, 2020 in 2021.

Ponudbo (prijavnico) lahko ponudniki vložijo od 26. 8. 2019 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 10. 2019.

Več na tej povezavi.