AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

 

  1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.

 

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.000.000 EUR.

Merila za ocenjevanje vlog:

 

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE

-        Mogoča izkoriščenost namakalnega sistema, kar se izkazuje z deležem soglasij lastnikov kmetijskih zemljišč za uvedbo namakalnega sistema

-        Velikost namakalnega območja

-        Medsebojno povezovanje zemljiških operacij

GEOGRAFSKI VIDIK LOKACIJE NALOŽBE

-        Koeficient razvitosti občine

PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI PODNEBNIH SPREMEMBAH

-        Delež mogočih površin, opremljenih s kapljičnim namakanjem oziroma mikrorazpršilci

 

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 16. 9 2019 do vključno 15. 11. 2019 do 24. ure.

 

2.      Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo spremembo javnega razpisa: Mentorske sheme za socialna podjetja.

 

V uvodnem odstavku, kjer so navedene pravne podlage, se nadomestijo nekatere navedbe določb. Posodobijo se splošni pogoji za prijavitelje.

 Rok za oddajo vlog v letu 2018 je 17. 9. 2018 (tj. prvo odpiranje), rok za drugo odpiranje v letu 2019 je 30. 9. 2019, rok za tretje odpiranje v letu 2020 bo objavljen naknadno.

 


Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  040 315 335 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.