Program Zaposlimo mlade omogoča ugodnosti tako za mlade iskalce zaposlitve kot delodajalce, ki želijo v ekipo zaposlenih vključiti novega, mladega člana. 

Delodajalci, ki ustrezajo pogojem v javnem povabilu, imajo priložnost pridobiti finančno spodbudo za zaposlitev mladega kandidata, ki je uspešno opravil usposabljanje v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje. Ponudbo na javno povabilo lahko oddajo do porabe sredstev oziroma najkasneje do 29.12.2019. 

Mladi, ki v mnogih podjetjih predstavljajo nepogrešljiv kader, se lahko po končanem usposabljanju zaposlijo pri delodajalcu, pri katerem bodo pridobili praktično znanje in izkušnje, zaradi katerih si bodo izboljšali zaposlitvene možnosti na trgu dela.

V skladu z današnjo spremembo je cilj programa vključiti več mladih, skupaj 283, iz ciljne skupine javnega povabila. 
 

Več informacij:

Program Zaposlimo mlade sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v Sloveniji 2014–2020.