V Uradnem listu RS št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

 -Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2015-2020.

Predmet javnega razpisa je izbira koncesionarja za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov.

Predvideni začetek financiranja infrastrukturnih programov je 1. 1. 2015. Izbrane programe bo agencija financirala 6 let, z možnostjo nadaljevanja.

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki nimajo statusa javne raziskovalne organizacije.

Rok za oddajo vloge: 3. 11. 2014.

 Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.