2.Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 4. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2019.

 

Predmet javnega razpisa je podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.

Upravičene sheme kakovosti po tem razpisu so: zaščitena geografska označba, zaščitena označba porekla, ekološka pridelava in predelava ter izbrana kakovost.

Razpis je odprt do vključno 20. 12. 2019.

 

Več: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-podukrepo-3-1-podpora-za-novo-sodelovanje-v-shemah-kakovosti-v-letu-2019/