Evropska komisija, Generalni direktorat za okolje razpissuje program LIFE 2014 - 2020 za zbiranje predlogov za leto 2014 - Action Grants

Rok prijave:

- tradicionalni projekti: 16. 10. 2014

- pripravljalni projekti: 29. 10. 2014

- integrirani projekti: 10.10.2014

- projekti tehnične pomoči: 15.9.2014

- projekti za povečanje zmogljivosti: 30. 9. 2015.

Več o razpisu