Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo je izdala razpis za zbiranje predlogov za program Ersmus + za leto 2015 - EAC/A04/2014

Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na naslednje ukrepe programa Erasmus+:
Ključni ukrep 1 (KU1) – učna mobilnost posameznikov
— Mobilnost posameznikov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine
— Skupni magistrski študij Erasmus Mundus
— Dogodki velikega obsega Evropske prostovoljne službe
Ključni ukrep 2 (KU2) – sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks
— Strateška partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine
— Koalicije znanja
— Koalicije sektorskih spretnosti
— Krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja
— Krepitev zmogljivosti na področju mladine
Ključni ukrep 3 (KU3) – podpora za reformo politik
— Strukturiran dialog: srečanje mladih in oblikovalcev politik na področju mladine
Dejavnosti Jean Monnet
— Katedre Jean Monnet
— Moduli Jean Monnet
— Centri odličnosti Jean Monnet
— Podpora Jean Monnet ustanovam in združenjem
— Mreže Jean Monnet
— Projekti Jean Monnet
Šport
— Partnerska sodelovanja na področju športa
— Neprofitne evropske športne prireditve

Več o razpisu