MGRT je prirapvil naslednje ukrepe:

1. Zakon o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, ki je bil obravnavan po nujnem postopku. 

2. Skupaj s SID banko in Slovenskim podjetniškim skladom so bile prirpavljene spremembe obstoječih in tudi novi finančni produkti, ki bodo podjetjem na voljo v teh izrednih situacijah.

3. Zagotovili bomo fleksibilnost pri izvajanju obstoječih pogodb o sofinanciranju ter tako podjetjem pomagali v situaciji, ko in če bo zaradi višje sile prišlo do dejanskega vpliva na projekte.

4. Dodatna pomoč podjetjem na področju internacionalizacije.

  • Obstoječe razpise in vavčerje s področja sejemskih nastopov in zagotavljanja udeležbe na drugih mednarodnih dogodkih oz. delegacijah bomo razširili na način, da bodo med upravičenimi stroški tudi digitalna udeležba podjetij, če bo izvajalec sejma to omogočal.
  • Prav tako si prizadevamo za nabor obstoječih upravičenih stroškov razširiti s stroški, ki so podjetjem nastali zaradi planirane udeležbe na sejmu, pa je bil sejem s strani organizatorja zaradi koronavirusa preložen ali odpovedan.

5. Povečanje sredstev za pomoč podjetjem v težavah.

6. Pomoč podjetjem z urejanjem dela na domu v primeru karantene.

7. Predlog odloga plačila davčnih obveznosti zaradi zmanjšanja likvidnosti podjetij.

8. Ukrepi s področja turizma.

9. Aktivacija pri sprejemanju ukrepov na ravni EU (komisarja Lenarčič in Breton).

  • Opredelitev strateških ukrepov je načrtovana na podlagi poglobljene analize dolgoročnih posledic prekinjenih dobaviteljskih verig in predvsem na podlagi možnosti, ki se bodo pokazale, kateri členi verig bi lahko bili vzpostavljeni doma pri čemer pozivamo industrijo, da predstavijo konkretne predloge.

Več na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Trenutni ukrepi v primeru odsotnosti delavcev zaadi korona virusa: